Korzyści płynące z rozwoju niestandardowego oprogramowania e-learningowego dla Twojej firmy

Obecnie większość organizacji musi aktualizować umiejętności swoich pracowników, aby dostosować się do wymagań szybko zmieniających się rynków.

Jeśli znaczny procent budżetu przeznaczysz na rozwój pracowników, możesz maksymalnie wykorzystać swoje zasoby, budując niestandardową platformę e-learningową. W ten sposób możesz zapewnić uczestnikom szkolenia online, które przynosi najwięcej korzyści i oferuje najlepszy zwrot z inwestycji, dzięki unikalnej zawartości opracowanej z myślą o wymaganiach biznesowych.

W tym artykule przybliżamy korzyści płynące z tworzenia niestandardowego oprogramowania e-learningowego dla firm, które chcą uruchomić programy e-learningowe, aby poprawić wydajność swoich pracowników.

E-learning w biznesie - statystyki

  • Według badania przeprowadzonego przez Global Industry Analystys, około 77% korporacji mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych korzystało już z nauki online, a 98% z nich planowało włączyć ją do swoich programów do 2020 roku.
  • Przedsiębiorstwa szybko zrozumiały korzyści płynące z e-learningu i natychmiast je przyjęły. Według Brandon Hall Group Research, korporacyjny rynek e-learningowy rozwinął się w latach 2001-2017 o 900%.
  • Możesz być pewien, że w 2020 roku rynek ten będzie się jeszcze bardziej rozwijał. Według badania TechJury.net z 2019 roku, e-learning przyczynił się do wzrostu przychodów 42% organizacji.
  • Badanie American Society for Training and Development z 2500 firm wykazało, że firmy z kompleksowymi programami szkoleniowymi miały 218% wyższe przychody na pracownika i 24% wyższe marże zysku. Oznacza to, że inwestowanie w edukację pracowników jest mądrym posunięciem.

Korzyści z inwestycji w niestandardowe oprogramowanie e-learningowe

Skoncentruj się na swoich wyjątkowych potrzebach biznesowych

Gotowe rozwiązanie e-learningowe obejmuje szeroki zakres umiejętności i tematów. Ale nie możesz być pewien, ile z nich będzie istotnych dla Twojej organizacji. Co więcej, jeśli starasz się szkolić swoich pracowników w obszarze, który jest unikalny dla Twojej firmy, nie pomoże Ci w tym niestandardowe oprogramowanie.

Z drugiej strony, niestandardowe rozwiązanie e-learningowe zaspokoi specyficzne potrzeby Twoich uczniów. Pozwala ono na tworzenie scenariuszy, które zawierają kluczowe elementy biznesowe, takie jak konkretny system kasowy, a także integruje procesy i procedury specyficzne dla danej firmy, aby zaoferować pracownikom realistyczne doświadczenia edukacyjne. W ten sposób Twoi pracownicy mogą zebrać wszystkie informacje, które są im potrzebne do opanowania narzędzi, z których będą korzystać na co dzień.

Połączenie z realnym światem

Główną wartością niestandardowych rozwiązań e-learningowych jest to, że Twoje szkolenia online mogą być ściśle powiązane z rzeczywistymi sytuacjami. Tailormade e-learning oferuje uczniom możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy po wyjściu z wirtualnej klasy.

Tworząc kursy dopasowane do unikalnych potrzeb Twojej firmy, łatwiej będzie również przekonać pracowników do udziału w kursie online i pokazać, jak zdobyta wiedza będzie dla nich przydatna na co dzień.

Większe zatrzymanie i wycofanie wiedzy

Niestandardowe rozwiązania e-learningowe pomagają poprawić zatrzymywanie wiedzy, ponieważ osoby uczące się częściej pamiętają doświadczenia szkoleniowe, które były relatywne i istotne. I można to osiągnąć tylko poprzez budowanie własnej treści i platformy.

W ten sposób uczący się będą mogli zapamiętywać informacje podczas pracy i lepiej wykonywać swoją pracę, ponieważ tematyka szkoleń zostanie włączona do ich pamięci długoterminowej.

Organizacje zazwyczaj starają się, aby niestandardowe doświadczenia szkoleniowe online były jak najbardziej zapadające w pamięć i istotne. Tworzą niestandardowe kursy e-learningowe dla konkretnych umiejętności zawodowych, procesów, przepływów pracy, narzędzi lub działów.

Zamiast prosić pracowników o udział w jednym uniwersalnym programie, możesz dostarczyć spersonalizowane doświadczenie e-learningowe, które oferuje kluczowe informacje, które staną się istotne, gdy pracownicy zabiorą się do wykonywania swojej pracy.

Oszczędność kosztów

Nawet jeśli budowa niestandardowej platformy e-learningowej wiąże się ze stosunkowo wysokimi kosztami początkowymi, w dłuższej perspektywie czasowej koszty te stają się bardzo rozsądne.

A e-learning sam w sobie przynosi wiele korzyści pod względem kosztów. Według jednego z raportów, technologiczny gigant IBM zaoszczędził około 200 milionów dolarów po przejściu na e-learning. Co więcej, każdy dolar zainwestowany w szkolenia online zaowocował zyskami w wysokości 30 dolarów dzięki większej wydajności pracowników, ponieważ pracownicy mogli szybciej wznowić pracę i natychmiast zastosować nowe umiejętności.

Dzięki wykorzystaniu platform i treści e-learningowych, firmy mogą zmniejszyć koszty instruktorów i materiałów do nauki. W ten sposób otrzymują również możliwość minimalizacji wydatków związanych z podróżami, wynajmem hoteli i sprzętu. Jest to szczególnie ważne, jeśli Twoi pracownicy są rozproszeni po kraju, kontynencie, a nawet całym świecie.

Większa wydajność

Dzieląc się informacjami i umiejętnościami, które są ważne dla twojej organizacji, zwiększasz swoje wyniki biznesowe. Niestandardowe oprogramowanie e-learningowe pozwala firmom dopasować swoje komunikaty edukacyjne do kultury ich miejsca pracy, aby były one bardziej adekwatne i relatywne. W wielu kontekstach przekłada się to na większe zanurzenie, a co za tym idzie, większe zatrzymanie wiedzy.

Na przykład, jeśli nakręcisz film o tym, jak działa Twój system inwentaryzacji w rzeczywistym magazynie, gdzie możesz zobaczyć markę, materiały edukacyjne będą o wiele bardziej realistyczne, a uczący się skorzystają bardziej niż z ogólnych treści.

Budując dopasowane oprogramowanie, można zidentyfikować wyzwania biznesowe i edukacyjne, które są unikalne dla danej organizacji i wykorzystać branżowe podejście do szkoleń, aby zająć się nimi w najbardziej efektywny sposób. Jest to coś, co nigdy nie będzie mogło być zaoferowane jako niestandardowe rozwiązanie.

Większa motywacja wśród uczących się

Twoi pracownicy są nadal zatrudnieni w organizacji w pełnym wymiarze godzin, więc nie mają czasu ani energii na realizację skomplikowanego programu studiów, w którym większość pracy musi być wykonywana przez nich.

Chcą treści, które są krótkie, mobilne, społeczne i wizualne. Nie zapominaj, że pracownicy mogą być przytłoczeni, rozproszeni lub niecierpliwi podczas nauki. Dlatego właśnie elastyczność w zakresie miejsca i sposobu uczenia się staje się coraz ważniejsza.

Budując rozwiązanie e-learningowe dostosowane do indywidualnych potrzeb, możesz odpowiedzieć na ich unikalne potrzeby, tak aby platforma e-learningowa spełniała ich unikalne kryteria. Będziesz w stanie sprawić, że nauka stanie się istotna, angażująca, motywująca i mierzalna. Są to krytyczne elementy udanych platform e-learningowych, wraz z dostępnością urządzeń mobilnych dla wygody uczących się.

Uzyskanie wszystkich tych kryteriów w gotowym rozwiązaniu byłoby znacznie trudniejsze i prawdopodobnie wiązałoby się z wyższymi kosztami.

Większa efektywność

Według jednego z raportów, e-learning zwiększa wskaźnik utrzymania nauki o 25% do 60%. W przeciwieństwie do tego, wskaźnik utrzymania tradycyjnego szkolenia bezpośredniego jest znacznie niższy i wynosi od 8% do 10%.

Uzyskując dostęp do platformy e-learningowej, uczestnicy mogą kontrolować swój proces uczenia się. Mogą oni mieć dostęp do materiałów edukacyjnych w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu, pod warunkiem, że użytkownik stworzy oprogramowanie e-learningowe z obsługą urządzeń przenośnych.

Co więcej, jeśli o czymś zapomną, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wrócić do materiału, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Uczniowie mogliby ponownie wziąć udział w quizie online, gdyby po raz pierwszy im się nie udało.

Wszystkie te elementy sprawiają, że e-learning jest znacznie bardziej motywacyjny i odciąża cały proces. W rezultacie uczący się nie będą koncentrować się na tym, jak pojawiają się przed rówieśnikami, ale na faktycznym uczeniu się nowych umiejętności i zatrzymywaniu wiedzy.

Mniejsza rotacja pracowników

Tworząc niestandardową platformę e-learningową i wyposażając uczących się w treści dostosowane do ich potrzeb, będziesz mógł połączyć się bezpośrednio z pracownikami i odpowiedzieć na ich konkretne potrzeby.

Jednym z najważniejszych narzędzi zmniejszających rotację pracowników jest wprowadzenie do firmy. Należy pamiętać, że wielu pracowników decyduje o tym, czy zostaną w firmie w ciągu pierwszego tygodnia. Jeśli dostarczasz materiały edukacyjne, które są angażujące, motywujące i wspomagające doświadczenie w zakresie indukcji, możesz zmniejszyć rotację pracowników. W rezultacie unikniesz wszystkich kosztów związanych z rekrutacją: pozyskiwania, przyciągania, rekrutacji i zatrudniania nowych pracowników.

Większy zwrot z inwestycji

Nawet jeśli produkcja niestandardowych rozwiązań e-learningowych jest zazwyczaj początkowo droższa niż gotowych rozwiązań, to w dłuższej perspektywie czasowej oferuje znacznie większy zwrot z inwestycji. Doświadczony partner technologiczny pomoże Ci określić najlepsze podejście do realizacji celów biznesowych, harmonogramu i budżetu dla Twoich inwestycji w e-learning.

W ten sposób możesz być pewien, że zapewnisz swoim pracownikom najbardziej efektywne szkolenia. Co więcej, opłaca się projektować niestandardowe rozwiązania e-learningowe z myślą o utrzymaniu i rozbudowie. Dzięki temu możesz łatwo i niedrogo aktualizować swoje materiały szkoleniowe lub dodawać nowe treści bez konieczności rozpoczynania od zera.

Projektowanie marki i treści

Opracowanie niestandardowej platformy e-learningowej oznacza, że możesz dołączyć do niej swoje materiały brandingowe, aby stworzyć głębszy związek z uczniami i uświadomić im swoje oczekiwania dotyczące umiejętności i wiedzy.

W większości przypadków to właśnie Twoi pracownicy budują reputację Twojej organizacji. To oni na co dzień pomagają Twoim klientom lub klientom. To oni reprezentują Twoją markę. Uczestnicząc w szkoleniu online, które w jasny sposób przekazuje przekaz i wizerunek Twojej marki, Twoi pracownicy będą dalej dostosowywać swoje zachowania w pracy do standardów firmy.

Wsparcie dla procesów pokładowych i innych

To Ty znasz swoje potrzeby i cele biznesowe lepiej niż jakikolwiek komercyjny kurs e-learningowy. Jedno uniwersalne szkolenie nie może obejmować takich procesów jak zatrudnianie pracowników na pokładzie, bez względu na to, jak bardzo są one doskonałe.

Jeśli zainwestowałeś w narzędzie Enterprise Resource Planning (ERP), możesz nauczyć swoich pracowników, jak z niego korzystać tylko poprzez stworzenie dla niego konkretnego kursu, ponieważ narzędzie zostało skonfigurowane tak, aby służyć Twoim unikalnym potrzebom biznesowym.

Każda procedura biznesowa, wiedza, lub proces, który jest unikalny dla Twojej firmy będzie wymagać niestandardowego rozwiązania. To najlepszy sposób, aby nauczyć swoich pracowników tego, co muszą wiedzieć.

Krótszy czas szkolenia

Inwestując w dostosowaną do potrzeb platformę e-learningową, możesz stworzyć kursy online, które Twoi pracownicy będą mogli ukończyć w ułamku czasu potrzebnego na gotowe opcje, poprawiając tym samym ich wydajność. Nie będą już musieli przechodzić przez kursy, które zawierają wiele zbędnych informacji, które w ogóle nie są istotne dla Twojej firmy.

Możesz dostosować swoje treści, aby dostarczyć tylko te materiały, które przynoszą wartość dodaną Twoim uczniom. W ten sposób Twoi pracownicy szybko wracają do swoich obowiązków służbowych, nie martwiąc się o to, że czas trwania szkolenia online przywróci im ich codzienne obowiązki.